Släktskapsresan tackar för sig!

Nu har absolut sista föreställningen av 2013 års spex, Släktskapsresan, varit och vi har tömt teatern för den här gången. Vi vill tacka alla som kommit och sett spexet, både nu i höst under extraföreställningarna och i vintras. Det är ni i publiken som gör varje spexföreställning till något unikt genom fyndiga inrop och att visa att ni har roligt så att ensemblen presterat sitt bästa.

Arbetet med nästa års spex har redan börjat. Handlingen har utarbetats under sommaren och nu börjar arbetet med att föra över den till en teaterscen i februari på allvar. Det byggs modeller och skissas på kostymer och karaktärsutseenden. Våra skådespelare övar på sång och drama medan manusgruppen klurar ut vad de ska säga. Vi hoppas att vi får se er i publiken igen i februari.