Titeln släppt – Staten och Idealet (eller Idévärldarnas krig)

Staten och Idealet
eller Idévärldarnas krig

Nu är titeln till årets spex släppt! Spexet heter Staten och Idealet (eller Idévärldarnas krig). Premiär 17 februari.

Biljetter släpps i början av februari.

Tack till alla som försökte lösa rebusen. Den förmodat lyckliga vinnaren har kontaktats.