Gyckel

Gyckel är en form av (vanligen) musikalisk underhållning där en grupp sångare framför (vanligen) fyra stycken a capella. Dessa kan framföras som underhållning på sittningar eller liknande tillställningar.

Vill du boka Linköpings Studentspex gyckelgrupp så skicka då ett epost till:

gyckel-chef@studentspex.se