Kontakt

Allmänna frågor: Ordförande
Spexkontakter och företag: Vice Ordförande
Frågor om hemsidan: Redaktören
Biljettfrågor och större bokningar: biljetter@studentspex.se

Postadress

Linköpings Studentspex
Ryddalsgatan 8D
58248 LINKÖPING

Organisationsnummer

822001-7274

Direction21/22

Direktionen för nuvarande uppsättning.

Direktör: Matilda Mossberg
Ekonomichef: Anna Björkman
Producent: Nicolina Wikström