Tillbaka till Gamla Spex

1981 Göta kanal

Linköpings första studentspex

Initiativet till en spexförening kom ursprungligen från delar av LinTek:s kårstyrelse, men projektet samlade tidigt intresserade från alla fakulteter på universitet. Efter vissa inledande stormigheter angående hur spexandet skulle organiseras bildades den ideella föreningen Linköpings Studentspex den 28 november 1979, och en skara entusiaster satte igång att jobba.

För att få lite starthjälp sneglade vi en smula på Stockholms Kårspexs organisation, men i den tidens anda fattades alla beslut på stormöten. En formell directeur saknades alltså. Premiären var från början tänkt att ske den 28 november 1980, ett år efter föreningens bildande, men senarelades till februari för att spexet skulle hinna bli färdigt. En provföreställning genomfördes dock i november, något som sedermera blivit tradition inom spexet.

När premiären väl kom till stånd mottogs spexet med öppna armar av publiken. De ursprungliga planerade fyra föreställningarna utökades till sex på grund av det stora publikintresset. Vi lyckades till och med komma in på Linköpings Stadsteater för att spela en föreställning till förmån för kårhusprojektet.

Som turnéorter detta första år valdes Stockholm och Växjö. Båda turnéerna gick bra. I Växjö fick vi dessutom mycket bra recensioner. Det är nog ingen större överdrift att påstå att Kanalen var något av en succé. Samtliga inblandade kände att Linköping behövde en spextradition, och började genast arbeta med nästa uppsättning.