Tillbaka till Gamla Spex

1982 Den flygande cirkusen

eller ”Curse you, Red Baron!”

Även detta år tänkte vi försöka hålla premiären i november, men tvingades återigen senarelägga densamma, denna gång ända till mars. Sedan dess har vi lärt oss och planerar vår premiär till början av februari. Det första årets något struliga stormöten gjorde dessutom att vi detta år tillsatte en directeur. Efter succén med Göta Kanal var förväntningarna på Cirkusen mycket höga. Spexet levde tyvärr inte riktigt upp till dessa, även om de inblandade och större delen av publiken hade roligt. Den tidiga entusiasmen från Kanalen hade lagt sig, vissa problem kom i dagen och de goda idéerna räckte väl inte riktigt till alla akter. Det ganska sena beslutet att skjuta på premiären gjorde dessutom tyvärr att PR-gruppens arbete gick om intet och de planerade turnéerna fick skjutas upp. Turnéerna lades istället till hösten och blev inga större succéer. Cirkusen var dock ett hyggligt spex och gav många goda erfarenheter för framtida produktioner. Spexet hade på synopsisstadiet en mycket allvarlig slutknorr: En lite mörkhårig korpral som under hela spexet suttit med ryggen mot publiken och supit skulle i finalen vända sig om och visa sig vara Adolf Hitler, upphovsmannen till nästa världskrig. Detta slut ansågs emellertid både för vågat och för obehagligt och ströks.