Tillbaka till Gamla Spex

1989 Panamaskandalen

eller ”Kapningen av Amerika”

1989 års spex Panamaskandalen var liksom alla andra spex banbrytande. Till att börja med fanns det två vinnare av synopsistävlingen, bara en sådan sak! Två olika historier som tangerade varandra i tillkomsten av Eiffeltornet gav upphov till en helt annan historia om Panamakanalens tillkomst, vilken som alla numera känner till var den direkta orsaken till såväl Eiffeltornet som Frihetsgudinnan. Andra förnyande händelser detta år var att vi gick över till Studiefrämjandet, vi åkte aldrig till Växjö på turné (fast det står så på tröjorna), och vi hade ej vår uppstartshelg på kursgården Missmyra som brukligt utan flyttade till dåvarande sommarkolonin Kalvudden (vilket dock raskt döptes om till Missmudden eftersom alla var så vana vid Missmyra). Det var också detta år som sjuttiotalet tog slut. Det blev nämligen inga scarfar med tryck på som hade varit brukligt sedan spexets födelse. Den traditionsenliga dryckesvisan handlade inte om sprit detta år, utan om kaffe. ”Tjikaffskijs 1:a påtårsbesvär” på Tjajkovkijs 1:a pianokoncert såg dagens ljus och sjungs än idag när  andan faller på. Det var dock ett mycket hektiskt år, då vi parallellt med detta spex också satte upp ”Den Gula Faran” (mer om detta på annan plats i programmet). Eftersom det inte fanns tid att formellt  sarta ett spex och välja directeur och ekonomichef, så lades även detta in under Spex-89’s hatt. Så även om det sköttes som ett separat spex till stor del delegerat till en spexdisponent, så blev det ett ganska intensivt spexår. Speciellt som vi under våren startade upp såväl Spex-90 som 10-årsjubelspexet. Det var faktiskt en period under våren -89 då vi hade fyra aktiva spexuppsättningar igång samtidigt! Det är inget att rekommendera.