Tillbaka till Gamla Spex

2009 Göta Kanal 2

eller ”von Platen gräver igen” eller ”30 år senare, samma tid, samma kanal”

Göta Kanal 2 var en fristående omskrivning på spexet Göta Kanal, Linköpings studentspex första spex. Karaktärer, låtval, skämt och skådisar återvanns och plockades från spexet 30-åriga historia.

Handling: Göta kanal ska grävas och i enlighet med konkurrensverkets bestämmelser, bör arbetet upphandlas. Detta innebär att inte mindre än två aktörer, Ferdinand de Lessepps och Baltzar von Platen, utlyser arbetet till en tävling. De börjar gräva i var sin ände av Sverige och den som möter den andra först vinner. Men intet spex utan antagonist, här i form av Stormästaren, som genom Erik Gustaf Geijer och Esajas Tegner försöker sätta käppar i hjulet för de inblandade. Dock blir kanalen, föga förvånande, färdig, trots oerhört långsamma grävare, en hord av riksantikvarieämbetsmän, sprängmedel och fackanslutna, strejkhotande, skönsjungande kanalgrävare. Man skulle kunna säga att detta var CHRISTERs spex. Han var den drivande faktorn som, utöver att spela von Platen, regissera, plocka ut gruppledare och övrig ledning, hade visionerna och en oerhört smittande entusiasm.