Om spexet

Linköpings Studentspex är en ideell förening vars främsta uppgift, sedan dess skapelse år 1979, är att framställa så kallade studentspex. Man kan då ställa sig frågan:

Vad är spex?

Spex är roligt. Ibland vill man som spexare ge en bättre förklaring än bara roligt. Man kan säga att spex är en interaktiv teaterform, eftersom publiken får ropa uppmaningar till ensambeln. De vanligaste av utropen är omstart, vilket betyder ”en gång till fast lite annorlunda”, eller baklänges, ”gör om det där, fast i omvänd ordning”.  Egenhändigt påhittade uppmaningar är också vanligt förekommande, ett exempel är ondare, mer smärta, eller elakare, det beror helt på omständigheterna.

Spex kan även beskrivas som en blandning av revy och musikal. Eftersom det är roligt som en revy och ibland har de sketchliknande inslagen av humorn med till exempel allitterationer och temavitsar. Samtidigt har det en handling och en röd tråd, som ibland framförs med sång och ibland med tal, precis som en musikal. Hur som helst kan man konstatera att vi tagit det bästa från båda för att skapa något ännu bättre!

Ytterligare en beskrivning som använts är ett citat från en spexare: ”Spex är som teater, fast roligt”- RÅBERT. Trots alla försök som gjorts över åren att ge en bra förklaring av vad spex är, så är nog detta den bästa bästa författaren har hört; spex är som teater på många sätt, fast roligare!

Spexets maskot

Spexets maskot heter Lisse Spexlund och klär var år upp sig enligt uppsättningens tema för att målas av till programbladet och inte minst affischen.

Gamla Spex

Önskar man se en förteckning över Linköpings Studentspexs gamla uppsättningar står en sådan att finna här.

Definition av spexet

Det är en grannlaga uppgift att definiera ett spex på ett sådant sätt att läsaren alltid kan avgöra vad som är ett spex och vad som inte är det när han/hon möts av en företeelse i vår tokiga värld. Detta beror enligt tillgängliga källor på att spexet verkar på så många sätt och på så …

Grupperna i spexet

Här kommer en liten kort redogörelse för vad de olika grupperna i spexet gör. Låter något av det intressant? Då kanske du också ska gå med! Ansök här. Vill du veta mer om grupperna skicka då ett mail till ansokan [snabel-a] studentspex.se Dekor: Gillar du att rita, måla, bygga, klä dig svart och att fika? …

Spexets historia

Begynnelsen I begynnelsen startades Linköpings StudentSpex. Året var då 1979. Före begynnelsen var dock inte enbart mörker och tomhet. Studentspex har som företeelse förekommit i spridda skurar ända sedan 1800-talet. Spextraditionen har sin upprinnelse i de komiska sånger och sketcher som plägade uppföras som underhållning på studentfester i det tidiga adertonhundratalets Uppsala. Dessa förlustelser gick …