Tillbaka till Om spexet

Spexets historia

Begynnelsen

I begynnelsen startades Linköpings StudentSpex. Året var då 1979. Före begynnelsen var dock inte enbart mörker och tomhet. Studentspex har som företeelse förekommit i spridda skurar ända sedan 1800-talet. Spextraditionen har sin upprinnelse i de komiska sånger och sketcher som plägade uppföras som underhållning på studentfester i det tidiga adertonhundratalets Uppsala. Dessa förlustelser gick under benämningen ”gyckel” eller ”spektakel”. Gunnar Wennerbergs berömda Gluntar stammar mer eller mindre direkt ur denna genre. Att kunna känna igen åtminstone några Gluntar uppfattas som bildat och lämnas som övning åt den intresserade läsaren.

Gycklandet på fester är en gammal fin tradition som fortfarande praktiseras i studentkretsar. Emellertid växte snart nog behovet av förlustelse och studieflykt, varför hugade personer till större festligheter började framställa mer pretentiösa stycken med rimmad dialog och viss ramhandling som utmärkande drag. Så småningom började små komiska teaterstycken framföras helt fristående. Omkring 1850 uppfördes i Uppsala ”Trollflaskan”, en parodi på Mozarts opera Trollflöjten som uppfyllde flertalet av kriterierna p1..p14 enligt spexdefinitionen . Benämningen ”spektakel” omvandlades i samma veva på odefinierat sätt till det kortare ”spex”. Studentspexet var fött.

I slutet av 1800-talet nådde spextraditionen så Lund och Stockholm. Kungliga Tekniska Högskolans i Stockholm spex, Kårspexet, räknar 1867 som sitt födelseår. År 1948 spelades det första Chalmersspexet. År 1981 uppfördes efter två års förberedelser det första Linköpingsspexet.

Spexgenrens utveckling

Spexgenren har under det dryga sekel den har på nacken utvecklats en hel del. Spexen har från att ha varit synnerligen flyktiga tillfälliga alster gradvis kondenserats. Efter den flytande karaktären under den tidiga spexhistorien har genren i dag antagit en tämligen fast form. Studentspexen har dock ingalunda frusit fast i sin utveckling, utan stävar oupphörligt vidare mot nya djärva mål på sin respektlösa bana genom historien.

Att definiera exakt vad ett spex är utgör som vi kan se i definitionen en mycket grannlaga uppgift. Detta har sin upprinnelse i de markanta lokala avvikelser som förekommer inom facket. Allmänt kan dock sägas, att var och en som någon gång sett ett spex vet att skilja det från varje annan form av skådespel. Skillnaden är avsevärd.

Det klassiska spexet, olika lokala avvikelser

Linköpings StudentSpex är ett av de stora spexen i landet. I stort sett följer vi den klassiska traditionen med en parodierad historisk handling, en rimmad dialog, kuplettsånger till stulna melodier, anakronismer, ordvitsar och akademiska anspelningar. Linköpings största lokala avvikelse brukade vara att vi som enda större spex tillät kvinnliga skådespelare, idag är det författaren veterligen bara Göteborgsspexet Bob som har den traditionen kvar, vilket jämnas ut av att systerspexet Vera bara tillåter kvinnliga skådespelare. Linköpings StudentSpex har dessutom profilerat sig genom att använda ganska modern musik i sina föreställningar.

Ett i allt väsentligt klassiskt spex är Kårspexet på KTH i Stockholm. Detta är också det spex som mest liknar oss, både i fråga om uppförande och organisation. Man har där visserligen en hundraårig tradition att falla tillbaka på, men spexaktiviteten låg nere under långa tider från 1930 till 1960 och under 1970-talet. I sin nuvarande form har Kårspexet funnits sedan 1977 och framställt ett större antal spex. Deras spex har premiär omkring början av december. Kulturutbytet mellan Linköpings StudentSpex och Kårspexet har historiskt sätt varit omfattande, idag är även Örebrospexet en förening som Linköpings Studentspex har stort utbyte med. För att inte glömma det självklara Holgerspexet, det finns alltid en grupp av aktiva spexare som är eller har varit aktiva i båda föreningarna.

Spexiad

Spexiaden är en företeelse som, likt en annan -iad, sker vart fjärde år. Spexiad -88 (första spexiaden) ägde rum den 11:e mars år 1989 och detta skedde i Stockholms Konserthus. I denna spexiad hade då tre spex kommit till final. Dessa tre var Norrlands nations spex från Uppsala, Lundaspexarna och självklart Linköpings StudentSpex. LiSSs final-spex var ”Den gula faran” och konserthusets golv har väl aldrig varit så välstampat som efter framförandet av detta spex. LiSS vann alltså den första spexiaden och erövrade därmed den åtråvärda vandrings-öltunnan.

Den 29:e februari år 1992 så var det dags för spexiad -92. Finalisterna var denna gång Kårspexet vid KTH Stockholm, Norrlands Nations spex från Uppsala och, som vanligt, Linköpings StudentSpex. Denna gång så vann vi igen, moraliskt alltså. De som erövrade segertunnan var våra vänner Kårspexet från Stockholm. Namnet på LiSS bidrag var, som för alla andra bidrag, bestämt av arrangören redan från början och det hette ”Johan Albrecht” men vi använde våran variant ”Johan Albrecht möter TERMINATOR IIB” flitigare.

Vi kan bara i förbifarten nämna att spexiaden arrangeras av ett större statligt bryggeri vars namn vi inte nämner.

Förteckning över våra tidigare spex

De tidigare spelade spexen sammanfattas kort. Sammanfattningen är mycket summarisk, och de brottstycken av rollista och handling som relateras kan synas godtyckliga. Det är de också.